THÔNG BÁO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA ĐẠI HỌC TẠI CHỨC
___________

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
             ____________________________
Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2011

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC NHẬN HỒ SƠ THI TUYỂN SINH HÌNH THỨC VƯA LÀM VỪA HỌC
KỲ THI NGÀY 20, 21/08/2011

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh hình thức vừa làm vừa học năm 2011, Trường tổ chức nhận hồ sơ dự thi tuyển sinh hình thức vừa làm vừa học các hệ: Hệ liên thông từ TCCN lên đại học; hệ liên thông từ Cao đẳng lên đại học và hệ đại học để cấp bằng đại học thứ hai từ ngày 15 tháng 6 đến hết ngày 24 tháng 6 năm 2011 (trừ thứ 7 và chủ nhật) tại Khoa Đại học Tại chức (tầng 1 - Nhà 5) của Trường:

 

Buổi sáng:

Nhận từ 8 giờ00 đến 11 giờ 00

 

Buổi chiều:

Nhận từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30

Đến nộp hồ sơ thí sinh cần lưu ý:

 

1. Mang theo chứng minh thư nhân dân để xuất trình tại cổng bảo vệ nhận the khách vào khoa

 

2. Dến nộp đúng ngày ghi trên góc trên bên phải của hồ sơ (giúp trường có thể nhận đúng kế hoạch và tránh phải đợi lâu

 

3. Kiểm tra kỹ lại các giấy tờ cần nộp và nội dung kê khai (xem hướng dân kê khai hồ sơ hình thức vừa làm vừa học đã đăng trên mục thông báo của trang Web này)

 

            Vậy xin thông báo để các thí sinh dự thi biết và thực hiện đúng kế hoạch nêu trên .        

 

 

 

KHOA ĐẠI HỌC TẠI CHƯC


Các file đính kèm:Các thông báo khác: