THÔNG BÁO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA ĐẠI HỌC TẠI CHỨC
___________

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________
Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2011

 

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC THI TUYỂN SINH HÌNH THỨC VƯA LÀM VỪA HỌC
KỲ THI NGÀY 04, 05/06/2011

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh hình thức vừa làm vừa học năm 2011, Trường tổ chức thi tuyển sinh vào các ngày 04, 05 tháng 6 năm 2011 cho các hệ và tại các điểm thi như sau:

1. H Đại hc để cp bng đại hc th hai – Khóa 23

 

Địa điểm thi:

- Trung tâm GDTX và ĐTCB tỉnh Quảng Ninh.
- Trung tâm GDTX TP Hải Phòng

 

Lịch thi:

- Từ 15 giờ ngày 04.06.2011 tập trung thí sinh tại phòng thi để phổ biến quy chế, Kế hoạch thi …

 

 

- Từ 07 giờ 00 đến 10 giờ 00: Thi môn toán cao cấp

 

 

- Từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 00: Thi môn Tiếng Anh

 

Xe đón Ban coi thi tại sân trước Nhà 5

- Đi Quảng Ninh vào 08 giờ ngày 04/06/2011
- Đi Hải Phòng vào 13 giờ ngày 04/06/2011

 

2. Hệ Liên thong từ TCCN lên Đại học – Khóa 2

 

Địa điểm thi:

Trường TH Kinh tế Quảng Ninh

 

Lịch thi:

- Từ 09 giờ ngày 04.06.2011 tập trung thí sinh tại phòng thi để phổ biến quy chế, Kế hoạch thi …

 

 

- Từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00: Thi môn Toán

 

 

- Từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 00: Thi môn Vật lý

 

 

- Từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00: Thi môn Nguyên lý Kế toán

 

Xe đón Ban coi thi tại sân trước Nhà 5

Đi Trường TH Kinh tế Uông Bí vào 14 giờ ngày 03/06/2011

            Vậy xin thông báo để cán bộ tham gia coi thi, các thí sinh dự thi biết và thực hiện đúng kế hoạch thi tuyển sinh nêu trên             

 

 

KHOA ĐẠI HỌC TẠI CHỨC


Các file đính kèm:Các thông báo khác: