THÔNG BÁO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
Khoa Đại học Tại chức
––––––––––––––––––

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––

 

HƯỚNG DẪN
LÀM HỒ SƠ TUYỂN SINH HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC
NĂM 2011

Để kê khai hồ sơ tuyển sinh đại học vừa làm vừa học thí sinh cần thực hiện các bước sau :
1. Đọc kỹ thông báo tuyển sinh của Trường (thí sinh dự thi Hệ nào thì xem thông báo tuyển sinh của hệ đó)
2. Chuẩn bị 4 ảnh màu cỡ 3x4 chụp theo kiểu chững minh thư (mặt nhìn thẳng rõ 2 vành tai). Viết họ tên, ngày tháng năm sinh vào sau ảnh.
3. Kê khai phiếu tuyển sinh theo mẫu.
4. Kê khai phiếu đăng ký tuyển sinh theo mẫu.
5. Dán tem và ghi địa chỉ vào 2 phong bì.
Cách kê khai các loại giấy tờ ở điểm 3, 4, 5 theo hướng dẫn ở các file đính kèm
6. Sao công chứng văn bằng tốt nghiệp, bảng điểm học tập ở phòng công chứng nhà nước hoặc tại nơi ký cấp văn bằng.
7. Các loại giấy tờ khác (tùy theo thủ tục của từng hệ tuyển sinh).
8. Ghi các nội dung trên trang 1 của túi đựng hồ sơ (các nội dung này ghi đúng như đã ghi trên phiếu tuyển sinh và phiếu đăng ký tuyển sinh.

KHOA ĐẠI HỌC TAI CHỨC
Trân trọng hướng dẫn


Các file đính kèm:Các thông báo khác: