THÔNG BÁO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
Khoa Đại học Tại chức
––––––––––––––––––

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––

 

THÔNG BÁO
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC
NĂM 2011

1. Trường  Đại học Kinh tế quốc dân đã có thông báo tuyển sinh theo hình thức vừa làm vừa học năm 2011 sau đây:
          1.1 Thông báo tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2011 số 278/TB-ĐHKTQD ngày 06/04/2011.
          1.2 Thông báo tuyển sinh hệ Liên thông từ TCCN lên Đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2011 số 279/TB-ĐHKTQD ngày 06/04/2011.
          1.3 Thông báo tuyển sinh hệ Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2011 số 277/TB-ĐHKTQD ngày 06/04/2011.
          1.4 Thông báo tuyển sinh Đại học để cấp bằng Đại học thứ hai hình thức vừa làm vừa học năm 2011 số 276/TB-ĐHKTQD ngày 06/04/2011.
          Chi tiết xin xem các file đính kèm
         
          2. Các kỳ thi, thời gian và địa điểm tuyển sinh như sau:

2.1 Kỳ thi ngày 01, 02/06/2011 tuyển sinh Đại học để cấp bằng đại học thứ hai và hệ Liên thông từ TCCN lên ĐH hình thức vừa làm vừa học
a) Hệ Đại học để cấp bằng Đại học thứ hai tại: Trung tâm Giáo dục thường xuyên TP Hải Phòng (tuyển chuyên ngành Ngân hàng), Trung tâm GDTX và ĐTCB tỉnh Quảng Ninh (tuyển chuyên ngành Kế toán).
b) Hệ Liên thông từ TCCN lên Đại học tuyển chuyên ngành Kế toán tại: Trường TH Kinh tế Quảng Ninh
Thí sinh có nhu nộp 2 bộ hồ sơ giống hệt nhau tại các đơn vị nêu trên từ ngày  04.05.2011 đến ngày 10.05.2011

2.2 Kỳ thi ngày 20, 21/08/2011 tuyển sinh Hệ Liên thông từ TCCN lên Đại học, Hệ Liên thông từ Cao đẳng Lên Đại học và tuyển sinh Đại học để cấp bằng đại học thứ hai hình thức vừa làm vừa học:
1) Tại trường tuyển các hệ nói trên: Nộp hồ sơ trong giờ hành chính (trừ thứ 7, chủ nhật, ngày lễ tết) từ ngày 15.06.2011 đến ngày 25.06.2011 tại Khoa Đại học Tại chức (Nhà 5) của Trường.
2) Tại các đơn vị phối hợp đào tạo:
          a) Hệ LTTC lên ĐH tuyển chuyên ngành Kế toán tại: Các Trường TC Kinh tế Kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn , Lào Cai, Yên Bái; Trường CĐ Kinh tế Tài chính Thái Nguyên và Trung tâm GDTX tỉnh Cao Bằng
                    b) Hệ Liên thông Cao đẳng lên ĐH tuyển chuyên ngành Kế toán tại: Trung tâm GDTX tỉnh Nghệ An
                    c) Hệ Đại học để cấp bằng Đại học thứ hai tại Trung tâm hướng nghiệp và GDTX tỉnh Quảng Ninh (tuyển chuyên ngành Kế toán); Trung tâm GDTX tỉnh Gia Lai (tuyển chuyên ngành Quản trị kinh doanh).
Thí sinh có nhu cầu nộp 2 bộ hồ sơ giống hệt nhau tại các đơn vị nêu trên từ ngày 15.06.2011 đến ngày 24.06.201.

2.3 Kỳ thi ngày 01, 02/10/2011 tuyển sinh Khoá 44 - Đại học vừa làm vừa học:
1) Tại trường: Nộp hồ sơ trong giờ hành chính (trừ thứ 7, chủ nhật, ngày lễ tết) từ ngày 01.07.2011 đến 14.07.2011 ngày tại Khoa Đại học Tại chức (Nhà 5) của Trường.
2) Tại các đơn vị phối hợp đào tạo gồm có: Trung tâm Giáo dục thường xuyên các tỉnh: Gia Lai (tuyển chuyên ngành Kế toán), Phú Thọ tuyển chuyên ngành Kế toán), Hà Giang (tuyển chuyên ngành Kế toán và Ngân hàng), Thanh Hoá (tuyển chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp và PTNT), Hưng Yên (tuyển chuyên ngành Kế toán), Hải Dương (tuyển chuyên ngành Luật Kinh doanh), Hoà Bình (tuyển chuyên ngành Luật kinh doanh), Lào Cai (tuyển chuyên ngành Quản trị kinh doanh) và Trường CĐ Tài chính – QTKD (tuyển chuyên ngành Kế toán), Trường CĐ Sư phạm Hà Giang (tuyển chuyên ngành Kinh tế phát triển), Trường Chính trị tỉnh Hà Nam (tuyển chuyên ngành Luật kinh doanh), Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân (Nghệ An) (tuyển chuyên ngành Tài chính).
Thí sinh có nhu nộp 2 bộ hồ sơ giống hệt nhau tại các đơn vị nêu trên từ ngày  01.07.2011 đến ngày 14.07.2011

 

KHOA ĐẠI HỌC TAI CHỨC
Trân trọng thông báo


Các file đính kèm:Các thông báo khác: