THỜI KHOÁ BIỂU

antibiotic without prescription

amoxicillin prescription no insurance

how much is the abortion pill Ph

how much is an abortion pill philippines scaletheplanet.com where can i get the abortion pill philippines

sertraline for anxiety and alcohol

sertraline for anxiety and depression ajden.towfeek.se sertraline for anxiety and depression

buy low dose naltrexone canada

buy naltrexone

zocor

zocor beerotor.de

buy cheap sertraline

buy cheap sertraline hk.onkyo.com

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH HỌC LẠI HỆ TẠI CHỨC
Đợt học tháng 08 năm 2011

Khoa ĐH tại chức

*****

 

 

 

(Học ban ngày từ Thứ hai đến thứ Bảy hàng tuần)

stt

Môn học lại

ngày học

gđ học

ngày thi

giờ thi

gđ thi

ghi chú

1

Thẩm định dự án tài chính

01, 02, 03/08/2011

E6

07/08/2011

7h30

E6

 

2

Phân tích báo cáo tài chính

01, 02, 03/08/2011

E7

07/08/2011

7h30

E7

 

3

Phân tích hoạt động kinh doanh

04, 05, 06/08/2011

E7

07/08/2011

9h00

E6, E6

 

4

Lý thuyết thống kê

08, 09/08/2011

E7

15/08/2011

18h30

E6, E7

 

5

Thống kê doanh nghiệp

10, 11, 12/08/2011

E7

15/08/2011

19h30

E6, E7

 

6

Thống kê thương mại

10, 11, 12/08/2011

E6

15/08/2011

19h30

E6, E7

 

7

Tài chính doanh nghiệp

15, 16, 17/08/2011

E7

18/08/2011

18h00

E6, E7

 

8

Tin học đại cương

22, 23, 24/08/2011

E7

28/08/2011

7h30

E6, E7

 

9

Tin học ứng dụng

25, 26, 27/08/2011

E7

28/08/2011

9h30

E6, E7

 

10

Lý thuyết kiểm toán

29, 30, 31/08/2011

E7

31/08/2011

18h30

E6, E7

 

11

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

05, 06, 07/09/2011

E7

11/09/2011

8h00

E6, E7

 

12

Kinh tế lượng

08, 09, 10/09/2011

E7

11/09/2011

9h00

E6, E7

 

13

Lý thuyết Marketing

12, 13, 14/09/2011

E7

18/09/2011

7h30

E6, E7

 

14

Kinh tế Việt Nam

15, 16, 17/09/2011

E7

18/09/2011

9h30

E6, E7

 

15

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Giảng đường và danh sách học lại sinh viên đến xem tại bảng thông báo của Khoa trước hôm học.

 

 

Giờ học:

Sáng: Từ 8 giờ 00' đến 11 giờ 00'

 

 

 

 

 

 

Chiều: Từ 13 giờ 30' đến 17 giờ 00'

 

 

 

 

GĐ học và thi:

E7 - Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

 

 

 

* Sinh viên đăng ký học lại với GVCN lớp chậm nhất là 10 ngày trước khi học và xem danh sách học lại tại bảng Thông báo của K.Tại chức hoặc vào website: www.khoadaihoctaichuc.neu.edu.vn
* Sinh viên học lại mang theo thẻ sinh viên và đi học đầy đủ mới được dự thi.
* Bộ môn có môn học lại trên lịch phân công giáo viên giảng dạy, danh sách học lại Khoa Tại chức gửi cho Bộ môn trước ngày học lại. Nếu có thay đổi đề nghị Bộ môn báo lại sớm cho A.Thanh để điều chỉnh.

T/L HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG KHOA ĐH TẠI CHỨC

Các file đính kèm:Các thời khoá biểu khác: