ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

nifedipine topique

nifedipine onguent read nifedipine nom commercial

abilify

abilify click here

buy naltrexone without prescription

buy naltrexone online usa

TRƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG THƯƠNG  TRUNG ƯƠNG

1. Tên đơn vị:
TRƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG THƯƠNG  TRUNG ƯƠNG
2. Địa chỉ chính:   Số 193, phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội  
3. Điện thoại: 04 38611462  
4. Fax: 04.36440498
5. Đặc điểm chính hình thành và phát triển của đơn vị:
- Quyết định thành lập: Số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của chính phủ.
- Chức năng nhiệm vụ của đơn vị:
+ Đào tạo, đào tại lại, bồi dưỡng cán bộ công chức quản lý nhà nước về Công nghiệp, Thương mại; kỹ năng quản lý và kinh doanh; cập nhật kiến thức về kinh tế Công nghiệp,Thương mại và hội nhập kinh tế quốc tế.
+ Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, tư vấn, dịch vụ sản xuất và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực phát triển Công nghiệp, Thương mại.
+ Đào tạo, liên kết ở các trình độ cho các đối tượng chuyên ngành Công nghiệp, Thương mại và các ngành khác theo quy định của pháp luật.
+ Tổ chức các hoạt động hợp tác quốc tế để thực hiện các nhiệm vụ được giao.
+ Chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ, xây dựng và ban hành các quy chế, quy định cụ thể phù hợp với đặc điểm của Trường và theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Bộ Công thương.
- Quá trình phát triển:
Nhà trường được thành lập từ năm 1957 tại thôn Đông Thiên, xã Vĩnh Tuy, huyện Thanh trì, Hà Nội (nay là số 193 phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội) với tên là Trường May mặc thuộc Tổng công ty Vải sợi may mặc Trung ương. Đến năm 1981, Trường may mặc sáp nhập với Trường Điện máy Hà Bắc để hình thành Trường Dạy nghề May đo và Sửa chữa hàng điện máy thộc Bộ Nội thương. Qua các thời kỳ phát triển Trường Dạy nghề May đo và Sửa chữa hàng điện máy đã đổi tên thành Trường Dạy nghề Nội thương I và sau đó là Trường Dạy nghề Thương nghiệp. Thực hiện quy hoạch mạng lưới các trường trực thuộc Bộ Thương mại, ngày 18/04/1994 Bộ trưởng Bộ Thương mại đã ký quyết định số 402/TM-TCCB thành lập Trường Cán bộ Thương mại Trung ương trên cơ sở hợp nhất Trường Dạy nghề Thương nghiệp và Trường Cán bộ Quản lý Thương nghiệp. Năm 2007 chính phủ hợp nhất Bộ Công nghiệp và Bộ Thương mại, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương được thành lập theo quy định tại Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ trên cơ sở tổ chức lại Trường Cán bộ Thương mại Trung ương thuộc Bộ Công Thương.
Từ khi được thành lập đến nay, Nhà trường luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Nhà nước giao phó. Trong những năm qua, cung với sự đổi mới, phát triển của đất nước, Nhà trường đã từng bước xây dựng và phát triển hoàn thiện về mọi mặt, từ việc xây dựng đội ngũ CB, GV đến việc xây dựng CSVC phục vụ cho giảng dạy, học tập. Đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng GD-ĐT, cùng với việc mở rộng quy mô, phát triển thêm các loại hình, hệ đào tạo phục vụ yêu cầu của ngành Công Thương. Với truyền thống 39 năm xây dựng và phát triển, Trường đã vinh dự được tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhì, Huân chương lao động hạng ba và nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước.
- Ban lãnh đạo đơn vị và cán bộ phụ trách LKĐT:
+ Hiệu trưởng:             Th.S Đinh Thị Hiền,       Số ĐT: 0904268009       
+ P. Hiệu trưởng:         Th.S Nguyễn Văn Thảo,  Số ĐT: 0937979288
+ P. Hiệu trưởng:         Th.S Nguyễn Sĩ Cường,     Số ĐT: 0913590550     
+ Giám đốc TTLKĐT: NGƯT.Th.S Đoàn Hồng Sinh, Số ĐT: 0904049802
6. Quá trình, kết quả liên kết đào tạo với Trường Đại học Kinh tế quốc dân.
- Các khoá đã và đang liên kết đào tạo:
            + Khoá học 2004-2009 có: 01 lớp Đại học hệ vừa làm vừa học, Chuyên ngành quản trị thương mại với 57 học viên
          + Khoá học 2005-2010 có 2 lớp trong đó 01 lớp Đại học hệ vừa làm vừa học, Chuyên ngành quản trị thương mại , 01 lớp Đại học hệ vừa làm vừa học, Chuyên ngành Thương mại quốc tế với tổng số 121 học viên
+ Khoá học 2006-2011 có 2 lớp trong đó 01 lớp Đại học hệ vừa làm vừa học, Chuyên ngành quản trị thương mại , 01 lớp Đại học hệ vừa làm vừa học, Chuyên ngành Thương mại quốc tế với tổng số 122 học viên
+ Khoá học 2007-2012 có 2 lớp trong đó 01 lớp Đại học hệ vừa làm vừa học, Chuyên ngành quản trị thương mại , 01 lớp Đại học hệ vừa làm vừa học, Chuyên ngành Thương mại quốc tế với tổng số 155 học viên
+ Khoá học 2008-2013 có 2 lớp trong đó 01 lớp Đại học hệ vừa làm vừa học, Chuyên ngành quản trị thương mại , 01 lớp Đại học hệ vừa làm vừa học, Chuyên ngành Thương mại quốc tế với tổng số 123 học viên
+ Khoá học 2009-2014 có 01 lớp Đại học hệ vừa làm vừa học, Chuyên ngành quản trị thương mại với 90 học viên
+ Khoá học 2010-2015 có 2 lớp trong đó 01 lớp Đại học hệ vừa làm vừa học, Chuyên ngành quản trị thương mại , 01 lớp Đại học hệ vừa làm vừa học, Chuyên ngành Kế toán với tổng số 170 học viên

- Chuyên ngành đã và đang đào tạo:

+ Quản trị thương mại

+ Thương mại quốc tế

+ Kế toán
- Tổng số sinh viên đã tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân:  178
- Tổng số sinh viên đang học tính đến tháng 9/2011: 660

(Theo Trường Đào tạo, bỗi dưỡng cán bộ công thương trung ương)


Các file đính kèm:Các đơn vị liên kết khác: