ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

benadryl pregnancy nhs

benadryl and pregnancy dosage read

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KỸ THUẬT VÀ NGHIỆP VỤ HÀ NỘI

  1. Tên đơn vị: Tiền thân là: Trường Trung học Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội
  2. Địa chỉ: Số 169, Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
  3. Điện thoại: 04-35564313
  4. Fax: 04-388582406
  5. Đặc điểm chính về lịch sử hình thành và phát triển của đơn vị:
  6. Quyết định thành lập: Trường Trung học Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội được thành lập theo quyết định  số  1189/QĐ-BXD ngày 30 tháng 05 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, trên cơ sở Trường Công nhân Kỹ thuật và Bồi dưỡng Cán bộ nghiệp vụ xây dựng Hà Nội thuộc Tổng công ty Xây dựng Hà Nội
  7. Chức năng, nhiệm vụ: Trường Trung học Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội có nhiệm vụ:

+ Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ có trình độ trung cấp chuyên nghiệp và các trình độ thấp hơn trong lĩnh vực xây dựng.
+ Nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội
+ Đào tạo ngắn hạn, đào tạo lại, bổ túc nâng bậc thợ, kiểm tra trình độ bậc thợ..
+ Kết hợp với các trường Đại học mở các lớp Đại học Vừa làm vừa học, đào tạo liên thông lên Cao đẳng, Đại học
+ Đào tạo, bồi dưỡng, thi tuyển công nhân đi lao động xuất khẩu ở nước ngoài
+ Bồi dưỡng cán bộ nghiệp vụ

        1. Quá trình phát triển:

+ Trường đào tạo công nhân kiến trúc thuộc Bộ kiến trúc được thành lập ngày 15 tháng 4 năm 1960 theo quyết định số 163/BKT của Bộ trưởng Bộ kiến trúc và đã đổi tê cho phù hợp với nhiệm vụ từng giai đoạn:
+ Trường Công nhân xây dựng Nam Hà Nội 28/06/1973
+ Trường Công nhân Xây dựng Từ liêm 15/03/1975
+ Trường Công nhân Kỹ thuật xây dựng thuộc Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội theo Quyết định số 292/BXD-TCCB ngày 07 tháng 03 năm 1983 của Bộ trưởng Bộ xây dựng.
+ Trường Công nhân Kỹ thuật và Bồi dưỡng Cán bộ Nghiệp vụ Xây dựng Hà Nội theo Quyết định số 459/QĐ-BXD ngày 6 tháng 7 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
+ Trường Trung học Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội được thành lập theo quyết định  số  1189/QĐ-BXD ngày 30 tháng 05 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

        2. Thành tích, kết quả đào tạo

 + Thành tích: Huân chương Độc lập hạng Ba do Chủ tịch nước tặng năm 2010
                  Huân chương Lao Động Hạng Nhất do Chủ tịch Nước tặng thưởng năm 2005
                  Huân chương Lao Động Hạng Nhì do Chủ tịch Nước tặng thưởng năm 1999
      Huân chương Lao Động Hạng Ba do Chủ tịch Nước tặng thưởng năm 1990
      Đảng bộ Nhà trường được công nhận là Đảng bộ vững mạnh tất cả các năm.
      Công đoàn Nhà trường hàng năng đều được tặng Bằng khen của công đoàn       ngành Xây dựng, năm 2008-2009 được tặng Bằng khen của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.
      Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nhà trường là lực lượng nòng cốt của Đoàn thanh niên Tổng công ty XD Hà Nội và đã nhận được nhiều bằng khen của Thành đoàn Hà Nội và Trung Ương đoàn.
+ Kết quả đào tạo: Trong 50 năm qua Nhà trường đã đào tạo hơn 30.000 kỹ thuật viên và công nhân kỹ thuật để bổ sung cho các đơn vị trong Tổng công ty Xây dựng Hà Nội và ngành xây dựng, đồng thời còn tổ chức bồi dưỡng tay nghề định hướng phục vụ xuất khẩu lao động và bổ túc kiểm tra nâng bậc thợ cho hơn 13.000 lượt công nhân, các hệ bồi dưỡng nghiệp vụ  trên 5000 cán bộ, đào tạo trên 1500 sinh viên Đại học Kinh tế, Đại học Xây dựng, Học viện tài chính Kế toán, hệ vừa làm vừa học và liên thông.

        3. Thông tin về lãnh đạo đơn vị, cán bộ phụ trách công tác liên kết hiện tại của đơn vị:

+ Trần Xuân Dũng
            Chức vụ: Hiệu trưởng
            Email: hatechs@yahoo.com

+ Lê Hồng Ngọc
            Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng
            Điện thoại: 04-38582406; 0913502898
            Email: ngoclh72@gmail.com

Quá trình, kết quả liên kết đào tạo với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đến thời điểm hiện tại:

Trường Trung học Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội liên kết với Trường Đại học Kinh tế quốc dân từ năm 2006 đến nay đào tạo các ngành Kế toán, Tài chính và Quản trị kinh doanh từ khóa K39 đến khóa K43. Kết quả như sau:
+ Khóa K39: 101 sinh viên: đã tốt nghiệp năm 2011
+ Khóa K40: 192 sinh viên
+ Khóa K41: 86 sinh viên
+ Khóa K42: 131 sinh viên
+ Khóa K43: 129 sinh viên

(Theo Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội)


Các file đính kèm:Các đơn vị liên kết khác: