LỊCH ĐÓN TRẢ GIÁO VIÊN

LỊCH XE ĐÓN, TRẢ GIÁO VIÊN
LỚP LUẬT KHOÁ 41 HỌC TẠI
TRUNG TÂM GDTX&ĐTCB TỈNH QN (YÊN HƯNG)
HỌC KỲ I  NĂM HỌC 2011-2012 (HỌC KỲ 7)

TT

Môn học

Thời gian
thực hiện

Ngày xe
đón

Ngày xe
trả

Giáo viên

I.

 Các môn thi:

Của học kỳ 6

 

 

 

1

Tư pháp quốc tế 1

18/8 - 19/8/2011

17/8/2011

20/8/2011

 

2

Tư pháp quốc tế 2

18/8 - 19/8/2011

17/8/2011

20/8/2011

 

3

Luật hình sự  3

21/8 - 22/8/2011

20/8/2011

23/8/2011

 

4

Luật hôn nhân &GĐ

24/8 - 25/8/2011

23/8/2011

26/8/2011

 

 

 

 

 

 

 

II.

 Các môn học:

Của học kỳ 7

 

 

 

1

Lịch sử văn minh TG

04/9- 07/9/2011

03/9/2011

08/9/2011

 

2

Luật tố tụng HS 1

09/9- 14/9/2011

08/9/2011

15/9/2011

 

3

Luật tố tụng HS 2

09/9- 14/9/2011

08/9/2011

15/9/2011

 

4

Luật thương mại 1

16/9- 22/9/2011

15/9/2011

23/9/2011

 

5

Luật thương mại 2

16/9- 22/9/2011

15/9/2011

23/9/2011

 

6

Công pháp quốc tế 1

24/9- 28/9/2011

23/9/2011

29/9/2011

 

7

Công pháp quốc tế 2

24/9- 28/9/2011

23/9/2011

29/9/2011

 

8

Luật thương mại 3

30/9- 03/10/2011

29/9/2011

 

GV cho thi tiếp 2 môn Luật TM1, 2

 

 

 

 

 

 

III.

Các môn thi:

Của học kỳ 7

 

 

 

1

Luật thương mại 1

04/10- 05/10/2011

 

06/10/2011

 

2

Luật thương mại 2

04/10- 05/10/2011

 

06/10/2011

 

3

Lịch sử văn minh TG

01/11- 02/11/2011

31/10/2011

03/11/2011

 

4

Luật tố tụng HS 1

04/11- 05/11/2011

03/11/2011

06/11/2011

 

5

Luật tố tụng HS 2

04/11- 05/11/2011

03/11/2011

06/11/2011

 

6

Công pháp quốc tế 1

07/11- 08/11/2011

06/11/2011

09/11/2011

 

7

Công pháp quốc tế 2

07/11- 08/11/2011

06/11/2011

09/11/2011

 

8

Luật thương mại 3

10/11- 11/11/2011

09/11/2011

12/11/2011

 

 1. Địa điểm đón xe: trước cửa nhà số 5 (VPK Tại chức) vào lúc 14 h 00,
 2. Các thày cô giảng và hệ thống, cho thi môn học xin vui lòng điền tên và số ĐT vào cột cuối của lịch trên để tiện liên hệ,
 3. Số ĐT liên hệ với GV phụ trách lớp tại địa phương: 

                                  Cô  Đào Thị Quý   0915 436 257


KHOA ĐẠI HỌC TẠI CHỨC

 

LỊCH XE ĐÓN, TRẢ GIÁO VIÊN
LỚP KẾ TOÁN KHOÁ 41 HỌC TẠI
TRUNG TÂM GDTX&ĐTCB TỈNH QUẢNG NINH
HỌC KỲ I  NĂM HỌC 2011-2012 (HỌC KỲ 7)

TT

Môn học

Thời gian
thực hiện

Ngày xe
đón

Ngày xe
trả

Giáo viên

I.

 Các môn thi:

Của học kỳ 6

 

 

 

1

Kế toán quốc tế

18/8 - 19/8/2011

17/8/2011

20/8/2011

 

2

Kế toán tài chính 2

21/8 - 22/8/2011

20/8/2011

23/8/2011

 

3

Kế toán quản trị

24/8 - 25/8/2011

23/8/2011

26/8/2011

 

4

Quản trị học

27/8 - 28/8/2011

26/8/2011

29/8/2011

 

5

Tài chính DN

30/8 - 31/8/2011

29/8/2011

01/9/2011

 

 

 

 

 

 

 

II.

 Các môn học:

Của học kỳ 7

 

 

 

1

Tư tưởng HCM

04/9 - 07/9/2011

03/9/2011

08/9/2011

 

2

Kế toán công ty

09/9 - 14/9/2011

08/9/2011

15/9/2011

 

3

Tài chính công

16/9 - 22/9/2011

15/9/2011

23/9/2011

 

4

Phân tích HĐKD

24/9 - 28/9/2011

23/9/2011

29/9/2011

 

5

Kiểm toán nghiệp vụ

30/9 - 05/10/2011

29/9/2011

06/10/2011

 

 

 

 

 

 

 

III.

Các môn thi:

Của học kỳ 7

 

 

 

1

Tư tưởng HCM

01/11- 02/11/2011

31/10/2011

03/11/2011

 

2

Kế toán công ty

04/11- 05/11/2011

03/11/2011

06/11/2011

 

3

Tài chính công

07/11- 08/11/2011

06/11/2011

09/11/2011

 

4

Phân tích HĐKD

10/11- 11/11/2011

09/11/2011

12/11/2011

 

5

Kiểm toán nghiệp vụ

13/11- 14/11/2011

12/11/2011

15/11/2011

 

 1. Địa điểm đón xe: trước cửa nhà số 5 (VPK Tại chức) vào lúc 14 h 00,
 2. Các thày cô giảng và hệ thống, cho thi môn học xin vui lòng điền tên và số ĐT vào cột cuối của lịch trên để tiện liên hệ,
 3. Số ĐT liên hệ với GV phụ trách lớp tại địa phương: 

                                  Cô  Đào Thị Quý   0915 436 257


KHOA ĐẠI HỌC TẠI CHỨC

LỊCH XE ĐÓN, TRẢ GIÁO VIÊN
LỚP QTKDTH KHOÁ 42 HỌC TẠI
TRUNG TÂM GDTX&ĐTCB TỈNH QUẢNG NINH
HỌC KỲ I  NĂM HỌC 2011-2012 (HỌC KỲ 6)

TT

Môn học

Thời gian
thực hiện

Ngày xe
đón

Ngày xe
trả

Giáo viên

I.

 Các môn thi:

Của học kỳ 5

 

 

 

1

Quản trị nhân lực

18/8 - 19/8/2011

17/8/2011

20/8/2011

 

2

Lịch sử kinh tế

21/8 - 22/8/2011

20/8/2011

23/8/2011

 

3

Thống kê DN

24/8 - 25/8/2011

23/8/2011

26/8/2011

 

4

Kinh tế Việt Nam

27/8 - 28/8/2011

26/8/2011

29/8/2011

 

5

Đạo đức và VHKD

30/8 - 31/8/2011

29/8/2011

01/9/2011

 

 

 

 

 

 

 

II.

 Các môn học:

Của học kỳ 6

 

 

 

1

Quản trị văn phòng

04/9 - 07/9/2011

03/9/2011

08/9/2011

 

2

Tư tưởng HCM

09/9 - 14/9/2011

08/9/2011

15/9/2011

 

3

QTKDTH 2

16/9 - 22/9/2011

15/9/2011

23/9/2011

 

4

Kinh doanh quốc tế

24/9 - 28/9/2011

23/9/2011

29/9/2011

 

5

Quản trị SX và TN 1

30/9 - 05/10/2011

29/9/2011

06/10/2011

 

 

 

 

 

 

 

III.

Các môn thi:

Của học kỳ 6

 

 

 

1

Quản trị văn phòng

01/11- 02/11/2011

31/10/2011

03/11/2011

 

2

Tư tưởng HCM

04/11- 05/11/2011

03/11/2011

06/11/2011

 

3

QTKDTH 2

07/11- 08/11/2011

06/11/2011

09/11/2011

 

4

Kinh doanh quốc tế

10/11- 11/11/2011

09/11/2011

12/11/2011

 

5

Quản trị SX và TN 1

13/11- 14/11/2011

12/11/2011

15/11/2011

 

 1. Địa điểm đón xe: trước cửa nhà số 5 (VPK Tại chức) vào lúc 14 h 00,
 2. Các thày cô giảng và hệ thống, cho thi môn học xin vui lòng điền tên và số ĐT vào cột cuối của lịch trên để tiện liên hệ,
 3. Số ĐT liên hệ với GV phụ trách lớp tại địa phương: 

                                  Cô  Đào Thị Quý   0915 436 257


KHOA ĐẠI HỌC TẠI CHỨC


 

LỊCH XE ĐÓN, TRẢ GIÁO VIÊN
LỚP TÀI CHÍNH KHOÁ 41 HỌC TẠI
TRUNG TÂM GDTX&ĐTCB TỈNH QUẢNG NINH
HỌC KỲ I  NĂM HỌC 2011-2012 (HỌC KỲ 8)

TT

Môn học

Thời gian
thực hiện

Ngày xe
đón

Ngày xe
trả

Giáo viên

I.

 Các môn thi:

Của học kỳ 7

 

 

 

1

Kế toán tài chính DN

15/8 – 16/8/2011

14/8/2011

17/8/2011

 

2

Mô hình toán

18/8 - 19/8/2011

17/8/2011

20/8/2011

 

3

Chuyên đề tự chọn

21/8 - 22/8/2011

20/8/2011

23/8/2011

 

4

KT&XLTT trong NHTM

24/8 - 25/8/2011

23/8/2011

26/8/2011

 

5

Toán tài chính

27/8 - 28/8/2011

26/8/2011

29/8/2011

 

6

Kiểm toán chung

30/8 - 31/8/2011

29/8/2011

01/9/2011

 

 

 

 

 

 

 

II.

Hướng dẫn TTTN

04/9/2011

 

 

 

 

Thời gian TTTN

05/9 - 18/12/2011

 

 

 

 

Thi TN (dự kiến)

03/2012

 

 

 

 1. Địa điểm đón xe: trước cửa nhà số 5 (VPK Tại chức) vào lúc 14 h 00,
 2. Các thày cô giảng và hệ thống, cho thi môn học xin vui lòng điền tên và số ĐT vào cột cuối của lịch trên để tiện liên hệ,
 3. Số ĐT liên hệ với GV phụ trách lớp tại địa phương: 

                                  Cô  Đào Thị Quý   0915 436 257


KHOA ĐẠI HỌC TẠI CHỨC

 

 


Các file đính kèm:Các thông báo khác: