LỊCH ĐÓN TRẢ GIÁO VIÊN

LỊCH ĐƯA ĐÓN GIÁO VIÊN
ĐI GIẢNG, HỆ THỐNG VÀ THI CỦA LỚP: QLKT HỆ VB2 - KHÓA 9
TẠI TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGHỀ MỎ HỒNG CẨM

TT

Tên môn học

Số tiết

GV giảng

Thời gian đón

Công việc

Ngày về

Ghi chú

Giờ

Ngày

1

Lý thuyết XS và TK toán

40

 

13h20

19/08/2011

Giảng

22/08/2011

 

2

Kinh tế vĩ mô (1)

45

 

26/08/2011

Giảng

11/09/2011

 

3

Lý thuyết thống kê

40

 

16/09/2011

Giảng

19/09/2011

 

4

Kinh tế vĩ mô (2)

40

 

14/10/2011

Giảng

17/10/2011

 

5

Lý thuyết tài chính tiền tệ

40

 

21/10/2011

Giảng

24/10/2011

 

6

Kinh tế phát triển

30

 

11/11/2011

Giảng

14/11/2011

 

7

Kinh tế lượng

45

 

25/11/2011

Giảng

04/12/2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Lý thuyết XS và TK toán

 

 

13h20

23/09/2011

HT&Thi

25/09/2011

 

2

Kinh tế vĩ mô (1)

 

 

30/19/2011

HT&Thi

02/10/2011

 

3

Lý thuyết thống kê

 

 

28/09/2011

HT&Thi

30/10/2011

 

4

Kinh tế vĩ mô (2)

 

 

04/11/2011

HT&Thi

06/11/2011

 

5

Lý thuyết tài chính tiền tệ

 

 

09/12/2011

HT&Thi

11/12/2011

 

6

Kinh tế phát triển

 

 

16/12/2011

HT&Thi

18/12/2011

 

7

Kinh tế lượng

 

 

23/12/2011

HT&Thi

25/12/2011

 

 

  1. Đề nghị Bộ môn cử giáo viên đi giảng và cho thi theo đúng lịch.
  2. Giáo viên phụ trách lớp tại địa phương: Chị Hiếu; Điện thoại: 0989541899 hoặc số điện thoại: 0336274491.
  3. Số điện thoại Lái xe: Anh Vân 0915145246

KHOA TẠI CHỨC


Các file đính kèm:Các thông báo khác: