CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

hvor hurtigt virker amlodipin

amlodipin

Chương trình đào tạo Cao đẳng VLVH
            - Thời gian đào tạo: 3 năm
            - Đối tượng tuyển sinh:
          Cán bộ đương chức thuộc bộ máy quản lý nhà nước cấp xã, Phường của các tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung bộ.
          Cán bộ đương chức hiện đang công tác tại các huyện vùng cao đặc biệt khó khăn.
            - Phương thức học: Định kỳ  hoặc bán ngoài giờ
            - Các chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh, Tài chính Ngân hàng, Kế toán

 


Các file đính kèm:Chương trình đào tạo khác: