CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

benadryl pregnancy dosage

benadryl and pregnancy nausea williamgonzalez.me

Chương trình đào tạo hệ liên thông từ Trung cấp lên Đại học
            - Thời gian đào tạo: 3 năm
            - Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp Trung học chuyên nghiệp
            - Phương thức học: Định kỳ (một năm học 2 kỳ, 10 ngày/tháng); Ngoài giờ (các buổi tối và thứ Bảy, CN); Bán ngoài giờ (theo PT định kỳ 10 ngày/tháng, trong đó các ngày hành chính học vào buôi chiều và buổi tối)
          - Nếu sinh viên học tại trường và phương thức học như hệ chính quy sẽ được cấp bằng chính quy khi tốt nghiệp.
            - Các chuyên ngành thuộc 04 ngành:  (1) Kế toán - Kiểm toán, (2) Ngân hàng- Tài chính; (3) Quản trị Kinh doanh; (4) Khoa học máy tính


Các file đính kèm:Chương trình đào tạo khác: