CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

prozac to buy

buy generic prozac


Chương trình đào tạo hệ đại học VLVH.
            - Thời gian đào tạo: 4,5- 5 năm
            - Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp PTTH, bổ túc THPT, Trung cấp chuyên nghiệp.
            - Phương thức học: Định kỳ (một năm học 2 kỳ, 10 ngày /tháng); Ngoài giờ (các buổi tối và thứ Bảy, CN); Bán ngoài giờ (theo PT định kỳ 10 ngày/tháng, trong đó các ngày hành chính học vào buôi chiều và buổi tối)
            - Các chuyên ngành thuộc 06 ngành: (1) Kế toán - Kiểm toán, (2) Ngân hàng- Tài chính; (3) Kinh tế; (4) Quản trị Kinh doanh; (5) Luật  (6) Hệ thống thông tin Kinh tế.Các file đính kèm:Chương trình đào tạo khác: