THÔNG BÁO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA ĐẠI HỌC TẠI CHỨC
___________

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
             ____________________________
Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2012

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC THI TUYỂN SINH HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC
KỲ THI NGÀY 28, 29/04/2012
        Thực hiện kế hoạch tuyển sinh hình thức vừa làm vừa học năm 2012, Trường tổ chức thi tuyển sinh vào các ngày 28, 29 tháng 04 năm 2012 cho các hệ và tại các điểm thi như sau:

 

Địa điểm thi

- Trung tâm BDCT huyện Mỹ Đức - Hà Nội
- Trung tâm BDCT huyện Ứng  Hoà – Hà Nội
- Trường TC Nghiệp vụ Công đoàn GTVT
- Trường ĐTBD Cán bộ Công thương Trung ương
- Trung tâm GDTX tỉnh Điện Biên

 

Lịch thi:

- Từ 09 giờ ngày 28.04.2012 tập trung thí sinh tại phòng thi để phổ biến quy chế, Kế hoạch thi …

 

 

- Từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 ngày 28.04.2012: Thi môn Toán

 

 

- Từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 00 ngày 29.04.2012: Thi môn Vật lý
- Từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 ngày 29.04.2012: Thi môn Hóa học

 

Xe đón Ban coi thi tại sân trước Nhà 5

 07 giờ ngày 28 tháng 4 năm 2012 xe đón BCT các điểm thi:
- Trung tâm BDCT huyện Mỹ Đức - Hà Nội
- Trung tâm BDCT huyện Ứng  Hoà – Hà Nội
08 giờ ngày 28 tháng 4 năm 2012 xe đón BCT các điểm thi:
- Trường TC Nghiệp vụ Công đoàn GTVT
- Trường ĐTBD Cán bộ Công thương Trung ương

 Trung tâm GDTX tỉnh Điện Biên đi máy bay theo lịch riêng

            Vậy xin thông báo để đơn vị phối hợp đào tạo, cán bộ tham gia coi thi, các thí sinh dự thi biết và thực hiện đúng kế hoạch thi tuyển sinh nêu trên./.            

 

 

KHOA ĐẠI HỌC TẠI CHƯC

Trân trọng thông báo

 


Các file đính kèm:Các thông báo khác: