THÔNG BÁO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

–––––––––

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày  03  tháng  5  năm 2018

                                   

 

THÔNG BÁO

Danh sách thí sinh được công nhận trúng tuyển

đại học vừa làm vừa học xét tuyển đợt 3 - năm 2018

 

Hiệu trưởng Nhà trường đã Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển Đại học hình thức vừa làm vừa học xét tuyển đợt 3 năm 2018 tại các điểm học sau:

1. Tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

2. Trường Cao đẳng Nghề Than – Khoáng sản Việt Nam

3. Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa

4. Trung tâm GDTX tỉnh Cao bằng

5. Trường Trung cấp Luật Tây Bắc

6. Trung tâm GDTX tỉnh Nghệ An

7. Trung tâm GDTX-HN tỉnh Lai Châu

(Chi tiết xem file đính kèm)

 

 

 

 

KHOA ĐẠI HỌC TẠI CHƯC

Trân trọng thông báo

 

 

 


Các file đính kèm:Các thông báo khác: