THÔNG BÁO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

–––––––––

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày  18  tháng  12  năm 2017

                                   

 

THÔNG BÁO

Danh sách thí sinh được công nhận trúng tuyển

đại học vừa làm vừa học xét tuyển đợt 7 - năm 2017

 

Hiệu trưởng Nhà trường đã Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển Đại học hình thức vừa làm vừa học xét tuyển đợt 7 năm 2017 tại các điểm học sau:

1. Trường Cao đẳng nghề Than – Khoáng sản Việt Nam

2. Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên

3. Tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

4. Trường Trung cấp Công nghệ và Kinh tế đối ngoại

5. Trường Trung cấp Kinh tế Tài chính Hà Nội

6. Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội

7. Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa

8. Trung tâm GDTX tỉnh Cao Bằng

9. Trường Trung cấp Luật Tây Bắc

10. Trường Trung học Kinh tế Quảng Ninh

(Chi tiết xem file đính kèm)

 

 

 

 

KHOA ĐẠI HỌC TẠI CHƯC

Trân trọng thông báo

 


Các file đính kèm:Các thông báo khác: