THÔNG BÁO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

–––––––––

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày  06  tháng  11  năm 2017

                           

THÔNG BÁO

Danh sách thí sinh được công nhận trúng tuyển

đại học vừa làm vừa học xét tuyển đợt 6 - năm 2017

 

Hiệu trưởng Nhà trường đã Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển Đại học hình thức vừa làm vừa học xét tuyển đợt 6 năm 2017 tại các điểm học sau:

1. Trường Cao đẳng nghề Than – Khoáng sản Việt Nam – Phân hiệu Móng Cái

2. Trường Cao đẳng nghề Than – Khoáng sản Việt Nam

3. Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên

4. Tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (đối với thí sinh đăng ký ngành Kế toán và QTKD, các ngành khác do chưa đủ số lượng nên chưa xét tuyển).

5. Trường Trung cấp Công nghệ và Kinh tế đối ngoại

6. Trường Trung cấp Kinh tế Tài chính Hà Nội

7. Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội

(Chi tiết xem file đính kèm)

 

 

 

 

KHOA ĐẠI HỌC TẠI CHƯC

Trân trọng thông báo

 


Các file đính kèm:Các thông báo khác: