THÔNG BÁO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTQD
_______________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________________

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2016

KẾ HOẠCH
 Tổ chức lễ bế giảng khóa học và trao bằng tốt nghiệp hình thức vừa làm vừa học
Tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân năm 2016

 

Thực hiện kế hoạch đào tạo hệ vừa làm vừa học năm 2016 , Nhà trường tổ chức Lễ bế giảng khóa học và trao bằng tốt nghiệp Đại học vừa làm vừa học cho các lớp học tại Trường Đại học KTQD cụ thể như sau:

1. Thời gian và địa điểm

  • Thời gian: 8h00 Chủ nhật ngày 02 tháng 10 năm 2016
  • Địa điểm: Hội trường A Nhà văn hóa Trường Đại học KTQD                                                                                                                                                 2. Thành phần tham dự
  • Đại biểu trong trường: Chủ tịch hội đồng trường, Ban giám hiệu, Đại diện Đảng ủy trường, Chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư Đoàn TNCSHCM, đại diện lãnh đạo các phòng, khoa, viện, trung tâm và các đơn vị trong toàn trường, đại diện các thầy cô giáo khoa chuyên ngành.
  • Đại biểu ngoài trường: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng Công thương, Trường Trung cấp KT-TC Hà nội
  • Sinh viên: 523 sinh viên học tại các đơn vị phối hợp đào tạo (465 sinh viên học tại trường Cao đẳng Công thương Hà Nội và 58 sinh viên học tại Trường Trung cấp Kinh tế - Tài chính Hà Nội) được công nhận tốt nghiệp đợt thi tháng 5 và tháng 6 năm 2016.                                                3. Chương trình buổi Lễ:

Phần 1: Lễ Bế giảng

 - Sinh viên và các bộ phận phục vụ làm công tác chuẩn bị.

 - Đón tiếp đại biểu, văn nghệ chào mừng

 - Mời đoàn chủ tịch vào hội trường, chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

 - Công bố quyết định tốt nghiệp

 - Phát biểu của lãnh đạo Nhà trường

 -Phát biểu của đại diện lãnh đạo các đơn vị phối hợp đào tạo

 - Công bố quyết định khen thưởng của Hiệu trưởng Nhà trường
 - Khen thưởng cho các sinh viên có thành tích

 -Tân cử nhân phát biểu và tặng hoa lãnh đạo nhà trường

Phần 2: Lễ trao bằng

 - Trao bằng cho các sinh viên

Phần 3: Bế mạc

 - Bế mạc và chụp ảnh lưu niệm

4. Chương trình tập duyệt trước khi phát bằng

- Sinh viên có mặt tại Hội trường A Nhà Văn Hóa – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân vào 16h30, Thứ năm  ngày 29 tháng 09 năm 2016 để tập duyệt cho buổi lễ phát bằng vào Chủ nhật ngày 02 tháng 10 năm 2016.

- Sau khi tập duyệt xong sinh viên ký nhận bằng, bảng điểm, kỷ yếu. (Chú ý: Khi đi tập duyệt sinh viên nhớ mang theo CMTND hoặc Hộ chiếu)


Các file đính kèm:Các thông báo khác: