THÔNG BÁO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTQD
_______________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________________

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2016

KẾ HOẠCH
 Tổ chức lễ bế giảng khóa học và trao bằng tốt nghiệp hình thức vừa làm vừa học
Tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân năm 2015

Thực hiện kế hoạch đào tạo hệ vừa làm vừa học năm 2015 , Nhà trường tổ chức Lễ bế giảng khóa học và trao bằng tốt nghiệp Đại học vừa làm vừa học cho các lớp học tại Trường Đại học KTQD cụ thể như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 13h30 ngày 10/1/2016

- Địa điểm: Hội trường A Nhà văn hóa Trường Đại học KTQD

2. Thành phần tham dự

- Đại biểu trong trường: Ban giám hiệu, Đại diện Đảng ủy trường, Chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư Đoàn TNCSHCM, đại diện lãnh đạo các phòng, khoa, viện, trung tâm và các đơn vị trong toàn trường, đại diện các thầy cô giáo khoa chuyên ngành có sinh viên tốt nghiệp.

- Đại biểu ngoài trường: Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Sinh viên: 657 sinh viên (Trong đó: 350 sinh viên học tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân; 160 sinh viên học tại trường Cao đẳng Công thương Hà Nội; 69 sinh viên học tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội; 78 sinh viên học tại trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội) được công nhận tốt nghiệp đợt thi tháng 10 năm 2015

3. Chương trình buổi Lễ:

Phần 1: Lễ Bế giảng

 - Sinh viên và các bộ phận phục vụ làm công tác chuẩn bị.

 - Đón tiếp đại biểu, văn nghệ chào mừng

 - Mời đoàn chủ tịch vào hội trường, chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

 - Báo cáo tổng kết khóa học

 - Công bố quyết định tốt nghiệp

 - Phát biểu của lãnh đạo Nhà trường

 - Đọc quyết định khen thưởng của Hiệu trưởng Nhà trường
 - Trao giấy khen và phần thưởng cho các sinh viên được khen thưởng.

 - Phát biểu của đại diện các tân cử nhân
 - Đại diện tân cử nhân tặng hoa lãnh đạo Nhà trường

Phần 2: Lễ trao bằng

 - Trao bằng cho các sinh viên

Phần 3: Bế mạc

 - Bế mạc và chụp ảnh lưu niệm

4. Chương trình tập duyệt trước khi phát bằng

- Sinh viên có mặt tại Hội trường A Nhà văn hóa – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân vào 16h00, thứ năm ngày 07 tháng 01 năm 2016 để tập duyệt cho buổi lễ phát bằng Chủ nhật, ngày 10 tháng 01 năm 2016.

- Sau khi tập duyệt xong sinh viên ký nhận bằng, bảng điểm, kỷ yếu. (Chú ý: Khi đi tập duyệt sinh viên nhớ mang theo CMTND hoặc hộ chiếu).

 

KHOA ĐẠI HỌC TẠI CHỨC

 


Các file đính kèm:Các thông báo khác: