THÔNG BÁO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA ĐẠI HỌC TẠI CHỨC
___________

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________
Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2015

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC THI TUYỂN SINH HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC
KỲ THI NGÀY 12, 13/12/2015
Thực hiện kế hoạch tuyển sinh hình thức vừa làm vừa học năm 2015, Trường tổ chức thi tuyển sinh vào các ngày 12, 13 tháng 12 năm 2015 cho các hệ và tại các điểm thi như sau:

TT

Địa điểm thi

Điểm tập trung đón xe

Giờ xe
xuất phát

Địa chỉ và điện thoại liên hệ
 với điểm thi (nếu có)

1

Trư­ờng Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên

BAN COI THI MUA VÉ MÁY BAY ĐẾN ĐIỂM THI TRƯỚC NGÀY 12/12/2015

Số 34 -Tổ 1- P. Him Lam
TP Điện Biên Phủ - Điện Biên
 (A. Uẩn: 0912.974.676)

2

Trung tâm GDTX tỉnh Cao Bằng

Sân trước Nhà 5 - Khoa ĐH Tại chức

07 giờ 30
Ngày 11/12/2015

P. Sông Hiến – TP Cao Bằng – tỉnh Cao Bằng
Tel. 263.750.148

3

Tr­ường TC TC Kinh tế Kỹ thuật tỉnh Yên Bái  

Sân trước Nhà 5 - Khoa ĐH Tại chức

13 giờ 00
Ngày 11/12/2015

(Tổ 37 – P. Yên Thịnh  – TP Yên Bái )
Tel. 029 3852 290

4

Trường TC Kinh tế Tài chính HN

Sân trước Nhà 5 - Khoa ĐH Tại chức

08 giờ 00
Ngày 12/12/2015

(Km10 đường Hà Nội – Hòa Bình- Q. Hà Đông – Hà Nội )
Tel. 043.552.5864

5

Trường TC Công nghệ và Kinh tế Đối ngoại

Sân trước Nhà 5 - Khoa ĐH Tại chức

08 giờ 00
Ngày 12/12/2015

(9 Hoàng Đạo Thúy – Q. Thanh Xuân – Hà Nội )
Tel. 0466.815.422

6

Trường CĐ Công thương Hà Nội

Sân trước Nhà 5 - Khoa ĐH Tại chức

08 giờ 00
Ngày 12/12/2015

(54A1 Vũ Trọng Phung  – Q. Thanh Xuân – Hà Nội )
Tel. 0435.400.926

7

Trường Cao đẳng nghề Than Khoáng sản Việt Nam

Sân trước Nhà 5 - Khoa ĐH Tại chức

13 giờ 00
Ngày 11/12/2015

(8 Chu Văn An – Hồng Hải – TP Hạ Long – Quảng Ninh  )
Tel. 0435 574 959

            Vậy xin thông báo để cán bộ tham gia coi thi, các thí sinh dự thi biết và thực hiện đúng kế hoạch thi tuyển sinh nêu trên. (Lịch thi chi tiết xem tại file đính kèm)             

 

 

KHOA ĐẠI HỌC TẠI CHỨC

 


Các file đính kèm:Các thông báo khác: