THÔNG BÁO

 Sinh viên xem lịch học lại (hình thức học tập trung ban ngày) và nộp đơn trước hôm học 5 ngày (Không tính thứ 7 và chủ nhật)

Với những môn học không có trong lịch học đợt này, sinh viên có thể đăng ký học ghép với lớp khác, tại các địa điểm học khác. Lịch học ghép sinh viên tự xem trong mục Kế hoạch học tập trên Website của Khoa: khoadaihoctaichuc.neu.edu.vn

(Sinh viên xem lịch học lại tập trung tại file đính kèm)

Trân trọng thông báo.

 


Các file đính kèm:Các thông báo khác: