THỜI KHOÁ BIỂU

where to buy sertraline

buy sertraline 50 mg online uk click here

 Môn Tin học đại cương học lại từ ngày 19/08 đến ngày 21/08/2013 sẽ lùi lại.

Lịch học mới của môn Tin học đại cương như sau: Học cả ngày (Sáng từ 8h, Chiều từ 13h30) các ngày 30/09, 01 & 02/10/2013 tại D102

Thi ca 17h ngày 06/10/2013 tại D201 & D202.

(Sinh viên xem lịch học lại mới cập nhật tại file đính kèm)

Trân trọng thông báo

Các file đính kèm:Các thời khoá biểu khác: