THỜI KHOÁ BIỂU

where can you buy the abortion pill

where can i buy the abortion pill online motoblog.benndorf.de

 Sinh viên xem lịch học lại tập trung (ban ngày) nộp đơn học lại trước hôm học 5 ngày.

Đối với những môn học không có trong lịch tập trung sinh viên xem lịch học ghép tại mục Kế hoạch học tập trên web: khoadaihoctaichuc.neu.edu.vn

Đối với những sinh viên sắp thi tốt nghiệp nếu có nguyện vọng có thể làm đơn học lại theo hình thức lớp riêng.

Trân trọng.

Các file đính kèm:Các thời khoá biểu khác: