THỜI KHOÁ BIỂU

buy abortion pill online usa

where to buy abortion pill in usa by-expression.com where to buy abortion pill in usa

lexapro and weed safe

lexapro and weed trip mehrimen.com lexapro weed

where can i buy low dose naltrexone

buy low dose naltrexone canada click here naltrexone buy uk

abortion pill online

abortion pill online fontanerosenmalaga.es

diovan

diovan lunchroomtasty.nl

amlodipin krka

amlodipin bivirkninger lasertech.com

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTQD

LỊCH HỌC LẠI HỆ TẠI CHỨC

KHOA ĐH TẠI CHỨC

 

*****

 

 

(Học ban ngày từ Thứ hai đến thứ Bảy hàng tuần)

 

STT

MÔN HỌC LẠI

NGÀY HỌC

GĐ HỌC

NGÀY THI

GIỜ THI

GĐ THI

GHI CHÚ

1

Lý thuyết thống kê

28, 29/03/2011

E7

2/4/2011

17H00

E7

Hoãn học

2

Thống kê doanh nghiệp

30, 31/03 & 01/04/2011

E7

2/4/2011

18H00

E7

 

3

Xã hội học

04, 05, 06/04/2011

E7

6/4/2011

17H00

E7

 

4

Kỹ thuật soạn thảo văn bản

07, 08, 09/04/2011

E7

9/4/2011

17H00

E7

 

5

Quản trị doanh nghiệp

11, 12, 13/04/2011

E7

13/4/2011

17H00

E7

check

6

Quản trị nhân lực

14, 15/04/2011

E7

15/4/2011

17H00

E7

Thầy Tiến

7

Phân tích hoạt động kinh doanh

18, 19, 20/04/2011

E7

20/4/2011

17H00

E7

 

8

Kinh tế và quản lý môi trường

21, 22, 23/04/2011

E7

23/4/2011

17H00

E7

 

9

Kinh tế chính trị

 25, 26, 27, 28/04/2011

E7

28/4/2011

17H00

E7

 

10

Chủ nghĩa xã hội khoa học

05, 06, 07/05/2011

E7

7/5/2011

17H00

E7

 

11

Triết học

09, 10, 11, 12/05/2011

E7

12/5/2011

17H00

E7

 

12

Quản trị sản xuất và tác nghiệp

13, 14, 15/05/2011

E7

15/5/2011

17H00

E7

 

13

Kinh tế vĩ mô

16, 17, 18/05/2011

E7

18/5/2011

17H00

E7

 

14

Kinh tế vi mô

19, 20, 21/05/2011

E7

21/5/2011

17H00

E7

 

15

Luật đại cương

23, 24, 25/05/2011

E7

25/5/2011

17H00

E7

 

16

Luật kinh tế (Luật kinh doanh)

26, 27, 28/05/2011

E7

28/5/2011

17H00

E7

 

17

Kế toán tài chính doanh nghiệp
(Nguyên lý kế toán)

30, 31/05 & 01/06/2011

E7

1/6/2011

17H00

E7

 

18

Lịch sử kinh tế

02, 03, 04, 05/06/2011

E7

5/6/2011

17H00

E7

 

19

Tư tưởng Hồ Chí Minh

06, 07, 08/06/2011

E7

08/06/2011

17H00

E7

 

20

Lịch sử Đảng

09, 10, 11/06/2011

E7

11/6/2011

17H00

E7

 

21

Toán cao cấp 1

13, 14/06/2011

E7

18/6/2011

17H00

E7

 

22

Toán cao cấp 2

15, 16, 17/06/2011

E7

18/6/2011

18H00

E7

 

23

Mô hình toán

20, 21, 22/06/2011

E7

22/6/2011

17H00

E7

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Giảng đường và danh sách học lại sinh viên đến xem tại bảng thông báo của Khoa trước hôm học.

 

 

 

Giờ học:

Sáng: Từ 8 giờ 00' đến 11 giờ 00'

 

 

 

 

 

 

Chiều: Từ 13 giờ 30' đến 17 giờ 00'

 

 

 

 

 

GĐ học và thi:

E7 - Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

 

 

 

 

* Sinh viên đăng ký học lại với GVCN lớp chậm nhất là 10 ngày trước khi học và xem danh sách học lại tại bảng Thông báo của K.Tại chức.

* Sinh viên học lại mang theo thẻ sinh viên và đi học đầy đủ mới được dự thi.

 

 

 

 

* Bộ môn có môn học lại trên lịch phân công giáo viên giảng dạy, danh sách học lại Khoa Tại chức gửi cho Bộ môn trước ngày học lại. Nếu

có thay đổi đề nghị Bộ môn báo lại sớm cho A.Thanh để điều chỉnh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T/L HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG KHOA ĐH TẠI CHỨC

 

Các file đính kèm:Các thời khoá biểu khác: