LỊCH TUẦN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
Khoa Đại học Tại chức
––––––––––––––––––

LỊCH CÔNG TỨC TUẦN
TỪ ngày 09/5 đến ngày 15/5/2011

 

LỊCH CỦA TRƯỜNG
LỊCH CỦA KHOA
Ban Giám hiệu trực: PGS. TS Trần Thọ Đạt
BCN Khoa trực: 
Thời gian
Nội dung
Thành phần
Chủ trì
Địa điểm
Đoơnvịchuẩn bị ND
Cán bộ khoa Tại chức tham dự
Thời gian
Nội dung
CB Tham gia
Thứ hai 09-5
       
8h00 Họp Ban chỉ đạo xây dựng Đài kỷ niệm Đ/c Nghĩa (Phó Hiệu trưởng) và các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng Đài kỷ niệm GS.TS Phan Công Nghĩa Phòng họp gác 2, nhà 7 Hội Cựu chiến binh chuẩn bị ND        
10h00 Họp Hội đồng tuyển sinh Chương trình cao học Kinh tế phát triển MDE19 Đ/c Nam (Hiệu trưởng), đ/c Đạt (Phó Hiệu trưởng) và các đ/c: Mai, Long (V.CSC & QL), Hiển (P.TCCB), Minh (K. Toán KT) GS.TS Nguyễn Văn Nam Phòng họp gác 2, nhà 7 Viện CSC và QL chuẩn bị ND        
14h00 Đ/c Nghĩa (Phó Hiệu trưởng) làm việc với phòng TC-KT và phòng  QT-TB Đ/c Nghĩa (Phó Hiệu trưởng) và đ/c Hiển (P.TCCB) và lãnh đạo 2 phòng TC-KT, QT-TB GS.TS Phan Công Nghĩa Phòng họp  nhà 9 Phòng TC-KT, QT-TB chuẩn bị ND        
14h00 Các cán bộ, giảng viên được cử đi công tác và học tập ngắn hạn tại Trường ĐH Tổng hợp Saint Mary’s, Canada trong khuôn khổ Dự án Phát triển doanh nhân Việt Nam báo cáo kết quả chuyến đi Đ/c Đạt (Phó Hiệu trưởng), đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TCCB, P.QLKH, V.QTKD, K.QTKD, K.MT-ĐT, K.NH-TC và các đồng chí được cử đi học: Duy, Phong, Nam, Hùng (V. QTKD), Nam, Thảo, Trung (K.QTKD), Mai, Thu (K. MTĐT), Hoàng (K. NHTC) PGS. TS Trần Thọ Đạt Phòng họp gác 2, nhà 7 Đoàn cán bộ giảng viên chuẩn bị báo cáo        
Thứ ba 10-5
       
7h00 Đảng bộ khối các trường Đại học và cao đẳng tập huấn cấp uỷ cơ sở  năm 2011 Các đ/c Đảng uỷ viên   Thành uỷ Hà Nội, Số 1 Trần Phú, Hà Đông, HN. Xe đón đại biểu lúc 7 giờ tại sân Nhà 7  A. Lâm      
Thứ tư 11 – 5        
8h00 Họp quán triệt kế hoạch tuyển đào tạo sỹ quan dự bị năm 2011 Đ/c Nam (Bí thư ĐU), đ/c Nghĩa, đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng), các đ/c trong Ban tổ chức theo QĐ số 243/QĐ-KTQD ngày 15/4/2011; các đ/c trong tổ công tác; trưởng P.Tổng hợp, P.QT-TB và các s/v nam diện xét tuyển khoa NH-TC, KT Đầu tư, Kế toán GS.TS Nguyễn Văn Nam Hội trường A Khoa GDQP chuẩn bị        
8h00 Họp bàn về việc thực hiện gói thầu điều hoà, hệ thống điện của Dự án GDĐH Đ/c Đạt (Phó Hiệu trưởng) và các đ/c: Trọng (QT-TB), Huệ (TC-KT), Tú, Hải, Thuỷ (Dự án GDĐH) PGS.TS Trần Thọ Đạt Phòng họp gác 2, nhà 7 Ban quản lý dự án GDĐH chuẩn bị        
10h00 Giới thiệu Chương trình liên thông đào tạo Cử nhân Kinh tế học 3+1 giữa ĐH KTQD và Đại học Quốc Gia Úc Đ/c Đạt (Phó Hiệu trưởng) và các đ/c Hoàng, Tùng, Vân, Q. Anh, Tùng (P. HTQT), Thuỷ (QLĐT), Long (V. CSC& QL), Thành (K. KTH), Hưng (V. SĐH) và các cán bộ, giảng viên và sinh viên quan tâm PGS.TS Trần Thọ Đạt Phòng họp gác 2, nhà 10 Phòng Hợp tác Quốc tế chuẩn bị        
10h00 Họp Ban dân vận Đảng uỷ Các thành viên Ban Dân vận Đảng uỷ GS.TS Phan Công Nghĩa Phòng họp nhà 9          
14h00 - 15h00 Đ/c Đạt, đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng) trực giải quyết công việc tại phòng     P214N7 và P205N7    A. Lâm      
14h00 Các khoa báo cáo Hội đồng Khoa học và Đào tạo về đề án mở ngành mới Các thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo; Tổ công tác về sắp xếp ngành, chuyên ngành GS.TS Nguyễn Văn Nam Phòng họp gác 2, nhà 10          
16h00 Họp kiểm tra công tác chuẩn bị Hội nghị “ “Tăng cường liên kết và đổi mới quản lý nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đại học VLVH” Đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng) và lãnh đạo các đơn vị: P. Tổng hợp, P.TCCB, P.QT-TB, P.CTCT & QLSV, P. Bảop vệ, TT DVHTDT, Đoàn TN và BCN khoa Tại chức GS.TS Phạm Quang Trung Phòng họp gác 2, nhà 7 Khoa ĐH Tại chức chuẩn bị  A. Lâm, A. Hữu, A. Quang      
Thứ năm 12 – 5 
       
8h00 Họp Tiểu ban Tài chính - vật chất kỷ niệm 55 năm thành lập Trường Đ/c Nghĩa (Phó Hiệu trưởng) và các thành viên Tiểu ban Tài chính - vật chất GS.TS Phan Công Nghĩa Phòng họp gác 2, nhà 7          
8h00 Đoàn giảng viên đi bồi dưỡng tại CSULB báo cáo kết quả với BGH & CTTT Đ/c: Trung (Phó Hiệu trưởng) và các đ/c : Dong (QLĐT),  Hiển (TCCB), Huệ (TCKT), Nam (Luật), Hiếu (QTKD), Mai (TM & KTQT), Ngọc Anh (KHQL), VPCTĐTTT & CLC. GS.TS  Phạm Quang Trung Phòng họp  nhà 9 Đoàn giảng viên chuẩn bị báo cáo        
8h00 Họp về giao thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm một số nội dung về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các Viện, Trung tâm Ban Giám hiệu, Viện trưởng, Giám đốc Trung tâm trực thuộc trường và Trung tâm trực thuộc các Khoa, và các thành viên Tổ công tác về xây dựng cơ chế đối với các Viện, Trung tâm. GS.TS. Nguyễn Văn Nam Phòng họp gác 2 nhà 10 Tổ công tác chuẩn bị        
9h00 Đoàn học viên cao học trường Kinh doanh ESSEC, Pháp đào tạo tại Singapore thăm và tìm hiểu về Trường Đ/c Đạt (Phó Hiệu trưởng) và các đ/c Tùng, Q. Anh (HTQT) PGS.TS Trần Thọ Đạt Phòng họp gác 2, Hội trường A Phòng HTQT chuẩn bị        
10h00 Họp về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, giảng viên của Trường năm 2011 Đ/c Nghĩa (Phó Hiệu trưởng), Hiển, Dật, Vân, Phượng (TCCB), Huệ (TC-KT), Thọ (QLKH) GS.TS. Phan Công Nghĩa Phòng họp nhà 9 Phòng TCCB chuẩn bị        
14h00 Họp Ban chỉ đạo nghiên cứu, hoàn thiện chuyển đổi Chương trình đào tạo Ban chỉ đạo, tổ công tác, trưởng các tiểu ban và một thành viên của tiểu ban theo QĐ số 252/QĐ-ĐHKTQD GS.TS Nguyễn Văn Nam Phòng họp gác 2, nhà 10 Tổ công tác chuẩn bị ND        
15h30 Nghiệm thu dự án công trình nhà học 1 tầng đưa vào sử dung Đ/c Nghĩa (Phó Hiệu trưởng) và các thành viên Hội đồng nghiệm thu Nhà học 1 tầng theo QĐ số 184/QĐ-ĐHKTQD ngày 21/3/2011 GS.TS Phan Công Nghĩa Phòng họp nhà 9 Phòng QT-TB chuẩn bị ND        
16h00 Họp Hội đồng tuyển sinh Cao học Việt Bỉ năm 2011 Đ/c Nam (Hiệu trưởng), Đ/c Trung, đ/c Nghĩa, đ/c Đạt (BGH); các đ/c Hà (P.TH), Hiển (P.TCCB), Huệ (P.TCKT), Trọng (P.QT-TB), Hoàng (P.HTQT),  Hoa,Hương,Mai (V.ĐTQT) GS.TS. Nguyễn Văn Nam Phòng họp gác 2, nhà 7 Viện ĐT quốc tế chuẩn bị ND  A. Lâm      
Thứ sáu 13 - 5 
       
8h00 Họp về kế hoạch tài chính năm 2011 của Trường    Đ/c Nam (Hiệu trưởng), Nghĩa (Phó Hiệu trưởng), Huệ, Hảo, Nhẫm (TC-KT), Hà (TH), Hiển (TCCB) GS.TS. Nguyễn Văn Nam Phòng họp Gác 2 Nhà 7 P.TC-KT chuẩn bị        
10h00 Họp Thường trực Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy K53 Các thành viên Hội đồng tuyển sinh ĐH chính quy K53 theo QĐ số 1857/QĐ-ĐHKTQD ngày 1/12/2010 GS.TS Nguyễn Văn Nam Phòng họp gác 2, nhà 7 Phòng QLĐT chuẩn bị ND        
14h00 Họp giao ban tuần BGH, Bí thư ĐU, Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN; trưởng các đơn vị: P.TH, P.TCCB, P.TC-KT, P.CTCT & QLSV, P.QLĐT, P.QLKH, P.Bảo vệ, P.TTĐBCLGD&KT, P.QTTB, P.HTQT, K.ĐHTC, V.ĐTQT, V.SĐH, V.QTKD, V.CNTTKT, TTDV&HTĐT, TTTTTL Thư viện, TT ĐTTX, TT ĐTLT, VP CTTT CLC&POHE, đ/c Tuệ (VPĐU) GS.TS Nguyễn Văn Nam Phòng họp G2N7 P.Tổng hợp chuẩn bị báo cáo  A. Lâm      
Thứ bảy 14 - 5
A. Lâm      
7h30 Hội nghị “Tăng cường liên kết và đổi mới quản lý nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đại học VLVH” Đảng uỷ, Ban giám hiệu, TV Công đoàn, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội CCB; các giáo sư đương nhiệm; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trường; đại diện lãnh đạo các bộ môn trực thuộc khoa GS.TS Nguyễn Văn Nam Hội trường A Khoa ĐH Tại chức chuẩn bị ND Các CB của Khoa có mặt lúc 7 giờ
     
Chủ nhật  15 - 5
       
8h30 Giới thiệu Chương trình liên kết đào tạo cử nhân Thương mại và quản trị giữa trường ĐH KTQD và Đại học Victoria Wellington, New Zealand Đ/c Đạt (Phó Hiệu trưởng), phòng HTQT và các giảng viên, sinh viên quan tâm PGS.TS Trần Thọ Đạt Hội trường A Phòng HTQT chuẩn bị nội dung        

 

 


Các file đính kèm:Các thông báo khác: