LỊCH ĐÓN TRẢ GIÁO VIÊN

 

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
KHOA TẠI CHỨC
_________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP NĂM HỌC 2011 - 2012
HỆ DHTC KHÓA 41

 

Địa điểm:                   Trường Cao đẳng Nghề Bắc Nam  - Hải Phòng
Phương  thức học:    Tối thứ 6, cả ngày thứ 7 và Chủ nhật và tối thứ  2 hàng tuần
Chuyên ngành:           Kế toán :                               1 lớp  ( 110 Sinh viên)

TT

Tên môn học

Số tiết

Thời gian giảng

Thời gian ụn và thi

1

Kiểm toán nghiệp vụ

45

26/08/2011

04/09/2011

08/10/2011

09/10/2011

Kế toán công

45

09/09/2011

18/09/2011

15/10/2011

16/10/2011

Phân tích báo cáo tài chính

45

23/09/2011

02/10/2011

05/11/2011

06/11/2011

Tổ chức hạch toán kế toán

45

21/10/2011

30/10/2011

11/11/2011

12/11/2011

 

-  Giáo viên tự túc phương tiện đi lại và thanh toán tại TT GDTX  Hải Phòng ( 400.000Đ / lượt đi về)
- Giảng xong môn học giáo viên hệ thống và cho kiểm tra tại lớp, kết quả kiểm tra được tính vào điểm kết luận của môn học theo quy định.
- Giáo viên giảng môn học có yêu cầu gì xin liên hệ Anh Thanh khoa Tại chức để thống nhất.

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2011
T/L Hiệu trưởng
TRƯỞNG KHOA TẠI CHỨC


Các file đính kèm:Các thông báo khác: