LỊCH ĐÓN TRẢ GIÁO VIÊN

LỊCH XE ĐÓN, TRẢ GIÁO VIÊN
LỚP KẾ TOÁN KHOÁ 40 HỌC TẠI
TRƯỜNG TH KINH TẾ QN (UÔNG BÍ)
HỌC KỲ I  NĂM HỌC 2011-2012 (HỌC KỲ 8)

TT

Môn học

Thời gian
thực hiện

Ngày xe
đón

Ngày xe
trả

Giáo viên

I.

 Các môn thi:

Của học kỳ 7

 

 

 

1

Tài chính công

06/9- 07/9/2011

05/9/2011

08/9/2011

 

2

Kế toán công ty

09/9- 10/9/2011

08/9/2011

11/9/2011

 

3

Kế toán công

12/9- 13/9/2011

11/9/2011

14/9/2011

 

4

Tổ chức HTKT

15/9- 16/9/2011

14/9/2011

17/9/2011

 

5

Phân tích báo cáo T C

18/9- 19/9/2011

17/9/2011

20/9/2011

 

 

 

 

 

 

 

II.

Hướng dẫn TTTN

20/9/2011

 

 

 

 

Thời gian TTTN

21/9- 31/12/2011

 

 

 

 

Thi TN (dự kiến)

03/2012

 

 

 

  1. Địa điểm đón xe: trước cửa nhà số 5 (VPK Tại chức) vào lúc 15 h 00,
  2. Các thày cô giảng và hệ thống, cho thi môn học xin vui lòng điền tên và số ĐT vào cột cuối của lịch trên để tiện liên hệ,
  3. Số ĐT liên hệ với GV phụ trách lớp tại địa phương: 

                                  Cô Cần Thị Mai Anh : 0333 852 009 hoặc 0982 142 021

KHOA ĐẠI HỌC TẠI CHỨC

 

 

 


 

LỊCH XE ĐÓN, TRẢ GIÁO VIÊN
LỚP KẾ TOÁN KHOÁ 42 HỌC TẠI
TRƯỜNG TH KINH TẾ QN (UÔNG BÍ)
HỌC KỲ I  NĂM HỌC 2011-2012 (HỌC KỲ 5)

TT

Môn học

Thời gian
thực hiện

Ngày xe
đón

Ngày xe
trả

Giáo viên

I.

 Các môn thi:

Của học kỳ 4

 

 

 

1

Kinh tế Việt Nam

09/9- 10/9/2011

08/9/2011

11/9/2011

 

2

Marketing căn bản

12/9- 13/9/2011

11/9/2011

14/9/2011

 

3

Lý thuyết HTKT

15/9- 16/9/2011

14/9/2011

17/9/2011

 

4

Kế toán tài chính 1

18/9- 19/9/2011

17/9/2011

20/9/2011

 

 

 

 

 

 

 

II.

 Các môn học:

Của học kỳ 5

 

 

 

1

Lý thuyết TC-TT

21/9- 26/9/2011

20/9/2011

27/9/2011

 

2

Kế toán tài chính 2

28/9- 06/10/2011

27/9/2011

07/10/2011

 

3

Lý thuyết kiểm toán

08/10- 12/10/2011

07/10/2011

13/10/2011

 

4

Quản trị DN

14/10- 18/10/2011

13/10/2011

19/10/2011

 

5

Thẩm định dự án ĐT

20/10- 25/10/2011

19/10/2011

26/10/2011

 

6

Kế toán quản trị

27/10- 04/11/2011

26/10/2011

05/11/2011

 

 

 

 

 

 

 

III.

Các môn thi:

Của học kỳ 5

 

 

 

1

Lý thuyết TC-TT

01/12- 02/12/2011

30/11/2011

03/12/2011

 

2

Kế toán tài chính 2

04/12- 05/12/2011

03/12/2011

06/12/2011

 

3

Lý thuyết kiểm toán

07/12- 08/12/2011

06/12/2011

09/12/2011

 

4

Quản trị DN

10/12- 11/12/2011

09/12/2011

12/12/2011

 

5

Thẩm định dự án ĐT

13/12- 14/12/2011

12/12/2011

15/12/2011

 

6

Kế toán quản trị

16/12- 17/12/2011

15/12/2011

18/12/2011

 


 

  1. Địa điểm đón xe: trước cửa nhà số 5 (VPK Tại chức) vào lúc 15 h 00,
  2. Các thày cô giảng và hệ thống, cho thi môn học xin vui lòng điền tên và số ĐT vào cột cuối của lịch trên để tiện liên hệ,
  3. Số ĐT liên hệ với GV phụ trách lớp tại địa phương: 

                                  Cô Cần Thị Mai Anh : 0333 852 009 hoặc 0982 142 021

KHOA ĐẠI HỌC TẠI CHỨC


 

LỊCH XE ĐÓN, TRẢ GIÁO VIÊN
LỚP KẾ TOÁN KHOÁ 1 LIÊN THÔNG TỪ TC LÊN ĐH HỌC TẠI
TRƯỜNG TH KINH TẾ QN (UÔNG BÍ)
HỌC KỲ I  NĂM HỌC 2011-2012, HỌC KỲ 3

TT

Môn học

Thời gian
thực hiện

Ngày xe
đón

Ngày xe
trả

Giáo viên

I.

 Các môn học:

 

 

 

 

1

Kinh tế vĩ mô (1)

19/8- 23/8/2011

19/8/2011

24/8/2011

 

2

Xác suất thống kê

26/8- 30/8/2011

26/8/2011

31/8/2011

 

3

Kế toán tài chính 1

09/9- 13/9/2011

09/9/2011

14/9/2011

 

4

Kế toán quốc tế

07/10- 11/10/2011

07/10/2011

12/10/2011

 

5

Lý thuyết kiểm toán

21/10- 25/10/2011

21/10/2011

26/10/2011

 

6

Phân tích HĐKD

26/11- 29/11/2011

26/11/2011

30/11/2011

 

7

Tài chính DN

02/12- 06/12/2011

02/12/2011

07/12/2011

 

 

 

 

 

 

 

II.

Các môn thi:

 

 

 

 

1

Kinh tế vĩ mô (1)

17/9- 18/9/2011

16/9/2011

19/9/2011

 

2

Xác suất thống kê

24/9- 25/9/2011

23/9/2011

26/9/2011

 

3

Kế toán tài chính 1

05/11- 06/11/2011

04/11/2011

07/11/2011

 

4

Kế toán quốc tế

12/11- 13/11/2011

11/11/2011

14/11/2011

 

5

Lý thuyết kiểm toán

17/12- 18/12/2011

16/12/2011

19/12/2011

 

6

Phân tích HĐKD

24/12- 25/12/2011

23/12/2011

26/12/2011

 

7

Tài chính DN

30/12- 31/12/2011

29/12/2011

01/01/2012

 


 -    Địa điểm đón xe: trước cửa nhà số 5 (VPK Tại chức) vào lúc 8 h 00 ngày xe
      đón GV đi giảng, vào lúc 14 h 00 ngày xe đón GV đi hệ thống cho thi,

  1. Các thày cô giảng và hệ thống, cho thi môn học xin vui lòng điền tên và số ĐT vào cột cuối của lịch trên để tiện liên hệ,
  2. Số ĐT liên hệ với GV phụ trách lớp tại địa phương: 

                                  Cô Cần Thị Mai Anh : 0333 852 009 hoặc 0982 142 021

KHOA ĐẠI HỌC TẠI CHỨC


Các file đính kèm:Các thông báo khác: