LỊCH ĐÓN TRẢ GIÁO VIÊN

LỊCH XE ĐÓN, TRẢ GIÁO VIÊN
LỚP KẾ TOÁN KHOÁ 41 HỌC TẠI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ - NINH BÌNH
HỌC KỲ I  NĂM HỌC 2011-2012 (HỌC KỲ 7)

TT

Môn học

Thời gian
thực hiện

Ngày xe
đón

Ngày xe
trả

Giáo viên

I.

 Các môn học:

 

 

 

 

1

Tư tưởng Hồ Chí Minh

20/8 - 23/8/2011

19/8/2011

24/8/2011

 

2

Kế toán công ty

25/8 - 30/8/2011

24/8/2011

31/8/2011

 

3

Phân tích HĐKD

20/9 - 24/9/2011

19/9/2011

25/9/2011

 

4

Quản trị học

20/10 - 25/10/2011

19/10/2011

26/10/2011

 

5

Kế toán nghiệp vụ

27/10 - 01/11/2011

26/10/2011

02/11/2011

 

6

Kỹ thuật soạn thảo VB

29/11 - 02/12/2011

28/11/2011

03/12/2011

 

 

 

 

 

 

 

II.

Các môn thi:

 

 

 

 

1

Tư tưởng Hồ Chí Minh

26/9- 27/9/2011

25/9/2011

28/9/2011

 

2

Kế toán công ty

29/9- 30/9/2011

28/9/2011

01/10/2011

 

3

Phân tích HĐKD

23/11- 24/11/2011

22/11/2011

25/11/2011

 

4

Quản trị học

26/11- 27/11/2011

25/11/2011

28/11/2011

 

5

Kế toán nghiệp vụ

20/12- 21/12/2011

19/12/2011

22/12/2011

 

6

Kỹ thuật soạn thảo VB

23/12- 24/12/2011

22/12/2011

25/12/2011

 

  1. Địa điểm đón xe: trước cửa nhà số 5 (VPK Tại chức) vào lúc 15 h 30,
  2. Các thày cô giảng và hệ thống, cho thi môn học xin vui lòng điền tên và số ĐT vào cột cuối của lịch trên để tiện liên hệ,
  3. Số ĐT liên hệ với GV chủ nhiệm lớp tại địa phương: 

                                  Thày Bùi Duy Bình:  0912 823 991.

KHOA ĐẠI HỌC TẠI CHỨC

 

 

 

 

 


 

LỊCH XE ĐÓN, TRẢ GIÁO VIÊN
LỚP QTKDCN&XD KHOÁ 41 HỌC TẠI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ - NINH BÌNH
HỌC KỲ I  NĂM HỌC 2011-2012 (HỌC KỲ 7)

TT

Môn học

Thời gian
thực hiện

Ngày xe
đón

Ngày xe
trả

Giáo viên

I.

 Các môn học:

 

 

 

 

1

Tư tưởng Hồ Chí Minh

20/8 - 23/8/2011

19/8/2011

24/8/2011

 

2

KT&QL công nghiệp 1

25/8 - 30/8/2011

24/8/2011

31/8/2011

 

3

KT&tổ chức SX

20/9 - 24/9/2011

19/9/2011

25/9/2011

 

4

Kỹ năng quản trị

20/10 - 25/10/2011

19/10/2011

26/10/2011

 

5

Quản trị chất lượng

27/10 - 01/11/2011

26/10/2011

02/11/2011

 

6

PP nghiên cứu KD

29/11 - 02/12/2011

28/11/2011

03/12/2011

 

 

 

 

 

 

 

II.

Các môn thi:

 

 

 

 

1

Tư tưởng Hồ Chí Minh

26/9- 27/9/2011

25/9/2011

28/9/2011

 

2

KT&QL công nghiệp 1

29/9- 30/9/2011

28/9/2011

01/10/2011

 

3

KT&tổ chức SX

23/11- 24/11/2011

22/11/2011

25/11/2011

 

4

Kỹ năng quản trị

26/11- 27/11/2011

25/11/2011

28/11/2011

 

5

Quản trị chất lượng

20/12- 21/12/2011

19/12/2011

22/12/2011

 

6

PP nghiên cứu KD

23/12- 24/12/2011

22/12/2011

25/12/2011

 

  1. Địa điểm đón xe: trước cửa nhà số 5 (VPK Tại chức) vào lúc 15 h 30,
  2. Các thày cô giảng và hệ thống, cho thi môn học xin vui lòng điền tên và số ĐT vào cột cuối của lịch trên để tiện liên hệ,
  3. Số ĐT liên hệ với GV chủ nhiệm lớp tại địa phương: 

                                  Thày Bùi Duy Bình:  0912 823 991.

KHOA ĐẠI HỌC TẠI CHỨC


Các file đính kèm:Các thông báo khác: