LỊCH ĐÓN TRẢ GIÁO VIÊN

LỊCH XE ĐÓN, TRẢ GIÁO VIÊN
LỚP QTKDTH KHOÁ 41 HỌC TẠI
TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP QN (MẠO KHÊ)
HỌC KỲ I  NĂM HỌC 2011-2012 (HỌC KỲ 8)

TT

Môn học

Thời gian
thực hiện

Ngày xe
đón

Ngày xe
trả

Giáo viên

I.

 Các môn thi:

Của học kỳ 7

 

 

 

1

Tư tưởng Hồ Chí Minh

18/8 - 19/8/2011

17/8/2011

20/8/2011

 

2

Đạo đức VHKD

21/8 - 22/8/2011

20/8/2011

23/8/2011

 

3

Quản trị tài chính

24/8 - 25/8/2011

23/8/2011

26/8/2011

 

4

Quản trị văn phòng

27/8 - 28/8/2011

26/8/2011

29/8/2011

 

5

Quản trị dự án XD

30/8 - 31/8/2011

29/8/2011

01/9/2011

 

 

 

 

 

 

 

II.

 Các môn học:

Của học kỳ 8

 

 

 

1

Kỹ năng quản trị

05/9 - 10/9/2011

04/9/2011

11/9/2011

 

2

Quản trị chi phí KD

12/9 - 17/9/2011

11/9/2011

18/9/2011

 

3

Quản trị chiến lược

19/9 -  24/9/2011

18/9/2011

25/9/2011

 

4

Khởi sự và tái lập DN

26/9 -  29/9/2011

25/9/2011

30/9/2011

 

5

Chuyên đề tự chọn

01/10- 04/10/2011

30/9/2011

05/10/2011

 

 

 

 

 

 

 

III.

Các môn thi:

Của học kỳ 8

 

 

 

1

Kỹ năng quản trị

01/11- 02/11/2011

31/10/2011

03/11/2011

 

2

Quản trị chi phí KD

04/11- 05/11/2011

03/11/2011

06/11/2011

 

3

Quản trị chiến lược

07/11- 08/11/2011

06/11/2011

09/11/2011

 

4

Khởi sự và tái lập DN

10/11- 11/11/2011

09/11/2011

12/11/2011

 

5

Chuyên đề tự chọn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.

Hướng dẫn TTTN

12/11/2011

 

 

 

 

Thời gian TTTN

13/11- 25/3/2012

 

 

 

 

Thi TN (dự kiến)

06/2012

 

 

 

 

  1. Địa điểm đón xe: trước cửa nhà số 5 (VPK Tại chức) vào lúc 14 h 00,
  2. Các thày cô giảng và hệ thống, cho thi môn học xin vui lòng điền tên và số ĐT vào cột cuối của lịch trên để tiện liên hệ,
  3. Số ĐT liên hệ với GV phụ trách lớp tại địa phương: 

                                  Thày Lê Văn Hựu:  0333 872 567,  0912 651 614.

                                                                             
      KHOA ĐẠI HỌC TẠI CHỨC


Các file đính kèm:Các thông báo khác: