LỊCH ĐÓN TRẢ GIÁO VIÊN

LỊCH XE ĐÓN, TRẢ GIÁO VIÊN
LỚP KẾ TOÁN KHOÁ 41 HỌC TẠI
TRUNG TÂM ĐT&BD TẠI CHỨC NAM ĐỊNH
HỌC KỲ I  NĂM HỌC 2011-2012 (HỌC KỲ 8)

TT

Môn học

Thời gian
thực hiện

Ngày xe
đón

Ngày xe
trả

Giáo viên

I.

 Các môn giảng:

 

 

 

 

1

Kế toán nghiệp vụ

15/8 - 19/8/2011

14/8/2011

20/8/2011

 

2

Kế toán công

21/8 - 25/8/2011

20/8/2011

26/8/2011

 

3

Phân tích báo cáo TC

10/9 - 15/9/2011

09/9/2011

16/9/2011

 

4

Tổ chức HTKT

10/10 - 14/10/2011

09/10/2011

 

Giảng xong GV hệ thống & cho thi ngay

II.

 Các môn thi:

 

 

 

 

1

Kế toán nghiệp vụ

17/9 - 18/9/2011

16/9/2011

19/9/2011

 

2

Kế toán công

20/9 - 21/9/2011

19/9/2011

21/9/2011

 

3

Phân tích báo cáo TC

18/10 - 19/10/2011

17/10/2011

19/10/2011

 

4

Tổ chức HTKT

15/10 - 16/10/2011

 

17/10/2011

 

 

 

 

 

 

 

III.

Hướng dẫn TTTN

20/10/2011

 

 

 

 

Thời gian TTTN

21/10 - 04/03/2012

 

 

 

 

Thi TN (dự kiến)

06/2012

 

 

 

 -    Địa điểm đón xe: trước cửa nhà số 5 (VPK Tại chức) vào lúc 15 h 30,

  1. Các thày cô giảng và hệ thống, cho thi môn học xin vui lòng điền tên và số ĐT vào cột cuối của lịch trên để tiện liên hệ,
  2. Số ĐT liên hệ với GV phụ trách lớp tại địa phương: 

                                                               Anh Tăng:  0912 117 340
 
 

KHOA ĐẠI HỌC TẠI CHỨC


Các file đính kèm:Các thông báo khác: