ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

how long does the 2nd abortion pill take to work

how long does it take for the abortion pill to work read

-         Tên trường : Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật & Tại chức Ninh Bình

-         Địa chỉ :   Phường Bích Đào – TP Ninh Bình

-         Điện thoại : 0303 871494   - 0303 884330

-         Email: thkt@ninhbinh.edu.vn

-         Website : www.ninhbinh.edu.vn

 

II/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG

Trường Trung học Kinh tế Kỹ thuật và Tại chức Ninh Bình được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai đơn vị: Trường Trung cấp Tài chính Kế toán và Trung tâm giáo dục thường xuyên Tỉnh (Quyết định 770/QĐ-UB của Chủ tịch UBND Tỉnh). Nhà trường được giao chức năng, nhiệm vụ sau:

+ Chức năng: Đào tạo hệ trung cấp các ngành Kinh tế - kỹ thuật và liên kết đào tạo, bồi dưỡng tại chức đáp ứng nhu cầu học tập của các đối tượng trên địa bàn tỉnh.

+ Nhiệm vụ: Đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật hệ tập trung và tại chức (Ngành đào tạo của trường do Bộ Giáo dục và Đào tạo duyệt, chỉ tiêu đào tạo và kế hoạch mở lớp do Sở Giáo dục - Đào tạo trình UBND tỉnh giao hàng năm ) ;  liên kết đào tạo, bồi dưỡng các lớp Đại học ; Tổ chức đào tạo lại, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức cho cán bộ, công nhân viên; Tổ chức bồi dưỡng nâng cao dân trí…

* Những thuận lợi, khó khăn.

+ Thuận lợi.

- Được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của các cấp uỷ Đảng, Sở Giáo dục và Đào tạo, các ban ngành của Tỉnh, thành phố Ninh Bình.

- Có đội ngũ giáo viên nhiệt tình, trách nhiệm gắn bó với chuyên môn.

Nội bộ đoàn kết thống nhất cao, các đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Phụ nữ đã phát huy sức mạnh của mình góp phần tích cực vào hoạt động chung của nhà trường.

+ Khó khăn:

- Đội ngũ giáo viên thiếu, không đồng bộ. Cơ sở vật chất chưa tương ứng với quy mô đào tạo, trường còn phân chia thành hai khu vực nên việc tổ chức, quản lý, điều hành gặp nhiều khó khăn

- Các phương tiện phục vụ cho giảng dạy và học tập còn thiếu, đặc biệt là các thiết bị thực hành, thực nghiệm, trang trại phục vụ cho ngành Nông nhiệp chưa được đầu tư.

Bộ máy của nhà trường.

Stt

Đơn vị

Số lượng

Ghi chú

1

Ban giám hiệu

 3

 

2

Phòng Đào tạo

 7

 

3

Phòng TCHC

13

 

4

Tổ GV Cơ sở

 8

 

5

Tổ GV Kế toán

 12

 

6

Tổ GV NN

 7

 

 

           Cộng

50

 

    - Tổng số cán bộ, giáo viên: 50 người ( 46 biên chế, 04 hợp đồng 68)

Đội ngũ giáo viên

+ Tổng số giáo viên 35 ( trong đó có 5 giáo viên kiêm nhiệm)

+ Số giáo viên đạt chuẩn của trường là 100%

+ Năm học 2012-2013 nhà trường đã có: 12 Thạc sỹ; 04 giáo viên đang theo học Cao học tại các trường đại học, 03 cán bộ học xong lớp bồi dưỡng sau đại học; năm học này tiếp tục có 02 giáo viên đi học cao học, .

+ 100% giáo viên trong độ tuổi qui định có chứng chỉ tin học A do sở Giáo dục- Đào tạo Ninh Bình cấp, có 04 giáo viên đã học xong chứng chỉ tin học B.

* Cơ sở vật chất.

Diện tích đất 2 khu 15.000 m2.

Tổng số phòng học: 21 phòng. Diện tích mỗi phòng từ 44 m2 đến 120 m2; 01 hội trường 400 chỗ ngồi; 21 phòng làm việc cho cán bộ giáo viên; 5 phòng khách (12 giường) cho giáo viên về giảng dạy; 01 Thư viện; 01 phòng thí nghiệm, 2 phòng máy tính với tổng số 67 máy; số máy trang bị cho các phòng, tổ là 15 máy; có 05máy chiếu Projecter.

Nguồn: Trường trung cấp KT - KT và Tại chức Ninh Bình


Các file đính kèm:Các đơn vị liên kết khác: