ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

where to buy naltrexone

buy naltrexone from trusted pharmacy

TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÀI CHÍNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

1. Tên đơn vị phối hợp đào tạo: Trường Cao đẳng Tài chính-Quản trị kinh doanh
2. Địa chỉ: Xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
3. Điện thoại: (04) 6.590.447 - 03213 991 365
4. Fax: (04) 6590.468 - 03213.991.365
5. Đặc điểm chính về lịch sử hình thành và phát triển của đơn vị:

- Quyết định thành lập: Trường được thành lập theo quyết định số 6584/QĐ-BGD&ĐT ngày 21/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo trên cơ sở hợp nhất 2 trường cao đẳng là: Cao đẳng Tài chính Kế toán và Cao đẳng Quản trị Kinh doanh.

- Chức năng, nhiệm vụ: Giáo dục và đào tạo trong các lĩnh vực Kế toán, Tài chính và Quản trị kinh doanh, Trường phấn đấu trở thành đơn vị giáo dục, đào tạo có uy tín trong khu vực và thế giới, một trung tâm giáo dục có chất lượng và không ngừng được cải tiến, với phương pháp đào tạo liên tục được đổi mới và hoàn thiện, một trung tâm có uy tín trong lĩnh vực dạy nghề về Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh và Hệ thống thông tin kinh tế. Một trung tâm văn hóa nhằm cung cấp cho xã hội những cán bộ, có trình độ cao đẳng đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hóa và năng lực nghề nghiệp thích ứng với điều kiện môi trường đang thay đổi và đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

- Quá trình phát triển: Trường Cao đẳng Tài chính – Quản trị Kinh doanh trực thuộc Bộ Tài chính, được thành lập trên cơ sở tổ chức lại hai trường: Cao đẳng Tài chính Kế toán I và Cao đẳng Bán công Quản trị Kinh doanh thuộc Bộ Tài chính. Trường có lịch sử hình thành và phát triển 46 năm trong đào tạo chuyên môn về tài chính và kế toán. 


 

- Thành tích, kết quả đào tạo:

Trình độ đào tạo/năm

Cao đẳng

Trung học

Tổng số

Tuyển mới

Quy mô đào tạo

Tuyển mới

Quy mô đào tạo

Tuyển mới

Quy mô đào tạo

2005

-

5.200

 

2.000

 

7.200

2006

2.000

6.200

1.100

2.100

3.100

8.300

2007

3.000

7.200

500

1.500

3.500

8.700

2008

4.500

8.800

500

1.000

5.000

9.800

2009

5.000

10.200

0

500

5.000

10.700

2010

6.500

12.000

0

0

6.500

12.000

- Thông tin:
+ Về lãnh đạo đơn vị:

  1. TS Đỗ Thị Thanh Vân, Q. Hiệu trưởng
  2. TS Nguyễn Trọng Nghĩa, Hiệu phó
  3. TS Nguyễn Mậu Quyết, Hiệu phó

+ Về cán bộ phụ trách công tác liên kết hiện tại của đơn vị:

  1. Ths. Đậu Thế Tụng, Trưởng Phòng Công tác HSSV-Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp. ĐT: 091 555 1666, Email: trungtamhtsv.qhdn@gmail.com.vn
  2. CN Trần Hiền Nhân, CB phụ trách VP Trung tâm HTSV&QHDN. ĐT: 091 789 4624,

Email: trungtamhtsv.qhdn@gmail.com.vn
6. Quá trình, kết quả liên kết đào tạo với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đến thời điểm hiện tại:
- Liên kết đào tạo từ cao đẳng liên thông đại học chính quy: Đến nay đã và đang đào tạo được 02 khóa (K10, K11) với 1.197 sinh viên.
- Liên kết đào tạo đại học tại chức: Đang triển khai.

(Theo Trường Cao đẳng Tài chính-Quản trị kinh doanh)


Các file đính kèm:Các đơn vị liên kết khác: