XEM THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Địa chỉ: Tầng 1, nhà 5, khoa Đại học Tại chức trường Đại học KTQD (số 207 đường Giải Phóng - Hai Bà Trưng - Hà Nội)
- Điện thoại:
 Tổng đài:   046280280
 Các số máy lẻ:   Trưởng khoa:      5500         
                               P.Trưởng khoa:   5985
                               P.Trưởng khoa:   5503   
- E.Mail:  kdhtc@neu.edu.vn;